FOGO! - СИН КУКЕР

РАЗМЕР
ПАКЕТ

ХАРАКТЕРИСТИКА

✔ ЛУКСОЗНА И ДЕЛИКАТНА НА ДОПИР МАТЕРИЯ
✔ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДИШАЩА
✔ РАЗТЕГАТЕЛНОСТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМФОРТ
✔ ДЖОБ С ЦИП ТИП ПАЛАСКА
✔ 4K РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕЧАТ
✔ ПРОИЗВЕДЕНА В ЕВРОПА


ХУДИ С ИСТОРИЯ

В своето историческо развитие кукерските празници преминават през множество
промени, метаморфози, дори разрушения, за да станат това, което са днес и във вида, в който
ние ги познаваме. Те са неизменна част от българския културен календар и от народното
творчество - практика за гонена на злото, плашене на злите сили. Именно за тази цел кукерите
скриват лицата си зад страшни маски, направени от животински кожи съчетани с допълнителни
елементи като зъби, рога, птичи пера и всякакви подобни животинкси части и чановете.
Маската трябва да е грозна и страшна, за да се „изплаши” злото, което се опитва да си пробие
път към нашия свят или просто да се прогони зимата и да се посрещне идващата пролет.
Именно от страшният кукер, гонител на злото и пазител на благоденствието е вдъхносвен и
дизайна. Основната идея е препратката между старото и новоро, между традицията и
модерното както и осъвременяването на един народен ритуал. Създадохме нещо модерно с
претенции за оригиналност, позовавайки се на традициите.
Дизайнът е представен в две цветови гами – в първата са използвани червеният цвят, който
„гони” злите сили и духове и белият като символ на водата, светлината и чистотата, а чрез
контраста им отново се акцентира върху битката между добро и зло; във втората
преобладаваща е синята гама като препратка към началото – а именно водата. По този начин
внасяме един нов щрих във вековна традиция, представяйки я по лесен за възприемане и
близък до ежедневието ни начин.
Важно е човек да помни корените си, да познава и уважава традициите си и точно за това
избрахме пресъздаването на кукерска маска, която не само да гони злото далеч от нас, а да ни
прави горди носители на малка част от народното творчество.